Normal_rss_entry-262188

De ChristenUnie heeft een actieplan opgesteld richting een drugsvrije samenleving. Volgens de partij is het tijd om de bijl te zetten in de "onaantastbare status van drugs in onze samenleving". In het plan staan 34 voorstellen om het gebruik van drugs en daarmee gepaarde criminaliteit terug te dringen.

Zo wil de ChristenUnie onder meer het preventieakkoord uitbreiden met een paragraaf over drugs, een Nationaal Rapporteur Verslavingen instellen en een gerichte publiekscampagne tegen het gebruik van drugs beginnen.

Vergoelijken drugsprobleem 

"Decennia van het vergoelijken van het drugsprobleem zijn voorbijgegaan. Nu is het tijd om het over een andere boeg te gooien", aldus ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. "Het is niet zo dat met de presentatie van dit plan morgen gelijk alles anders is. Elke verandering begint met een eerste stap, en die zetten we nu. Voor zorg voor de ander en de gezondheid van onze kinderen. Dat is wat écht telt."

Drugsgebruik op scholen

De ChristenUnie legt in het plan met 34 voorstellen onder meer de nadruk op het ontmoedigen van drugsgebruik door jongeren. "Er moet een landelijke aanpak komen om drugsgebruik én drugshandel op scholen tegen te gaan." Ook is de partij tegen drugspromotie op televisie en online. "Net als voor alcohol en roken willen we dat er duidelijkere regels komen voor media-uitingen op televisie en online waarin gebruik van drugs een plek heeft."

Ook bepleit de ChristenUnie een uitsterfbeleid voor coffeeshops. "Dat betekent dat er geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven voor coffeeshops. Het experiment gesloten coffeeshopketen is geen opmaat naar legalisering."

Door: ANP