Normal_cocaine_drugs

Naar aanleiding van publicaties in diverse media schenkt DrugsDialoog.nl aandacht aan 3-MMC. Dit doen zij door op de website de meningen van hun bezoekers te peilen over de op dit moment populaire designerdrug. De site gaat vervolgens in dialoog met de lokale en landelijke overheid. Op die manier wil het platform ervoor zorgen dat de meningen van het publiek worden betrokken bij het Nederlandse drugsbeleid. Dit meldt DrugsDialoog. 

3-MMC is een amfetamine-achtige stof die qua werking lijkt op mefedron (4-MMC), een middel dat al verboden wordt (en dus op lijst I van de Opiumwet staat). 3-MMC is vooralsnog legaal. De productie én handel erin is toegestaan en wordt verkocht via webwinkels en smartshops. In verschillende regio’s, zoals de Achterhoek en de Veluwe, wint de designerdruk aan populariteit, vooral onder jongeren. Dit baart sommige burgemeesters zorgen. Daarom pleiten zij ook voor een verbod.

Te weinig bekend over gezondheidsrisico's

Erik van Zuidam (voormalig directeur van de Veiligheidsregio Groningen) vindt dat “er te weinig bekend is over de gezondheidsrisico's. Verbieden kan daarmee als middel erger zijn dan de kwaal.” Bart de Koning (journalist) geeft aan dat “verbieden nooit leidt tot minder vraag, wel tot illegaal aanbod, dus extra werk voor de politie.” Willem Scholten (consultant) wijst erop dat “een verbod van 3-MMC een inbreuk is op het vrij verkeer van goederen: 3-MMC valt niet onder de internationale drugsverdragen.” 

Regulering 

Wat Machteld Busz (directeur Mainline) betreft is “regulering door de staat het betere alternatief”. Ook Kaj Hollemans (consultant bij KH Legal Advice) geeft aan dat “het beter zou zijn om de huidige, legale verkoop te reguleren, door middel van het stellen van regels en voorwaarden aan de verkoop. Daarmee kun je excessen voorkomen, het gebruik in goede banen leiden en mensen goed informeren over de risico's.”

Nieuwe maatregel 

Iedere maand publiceert DrugsDialoog.nl een nieuwe maatregel ter beoordeling. Voor- en tegenstanders van het huidige drugsbeleid worden uitgenodigd deze maatregel te beoordelen aan de hand van vijf criteria: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en het imago van Nederland in het buitenland. Een vast panel van experts op het gebied van drugsbeleid maakt deel uit van het platform. Deelnemers kunnen hun eigen mening vergelijken met het oordeel van het expertpanel, zich verdiepen in andermans argumenten en op grond daarvan eventueel hun mening herzien.

Door: Nationale Zorggids