Normal_forensische_zorg_gevangenis_tbs

Mensen die in vreemdelingendetentie vastgehouden worden om ze te kunnen uitzetten worden te makkelijk, te vaak en te lang en voor straf in isolatie geplaatst. Dat kan ernstige psychische en gezondheidsschade opleveren. Psychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) spreken hun ernstige bezorgdheid uit in een brandbrief aan verantwoordelijk staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol, de Tweede Kamer en het Ministerie van Volksgezondheid. Dit meldt NVvP.

De psychiaters roepen de staatssecretaris op met isolatie van vreemdelingen te stoppen en voor zover het nog wordt ingezet te zorgen voor deskundige begeleiding door een psychiater. De NVvP onderschrijft de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport Isolatie in Vreemdelingendetentie van september 2020 van Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt Vreemdelingendetentie, waarin wordt gesteld dat isolatie te vaak en te lang wordt ingezet met grote gezondheidsrisico’s voor de degenen die isolatie moeten ondergaan. 

Thema te controversieel 

Staatsecretaris Broekers-Knol trok zich van de zorg en kritiek niets aan. Woensdag 27 januari zou de Tweede Kamer haar reactie op het rapport bespreken waarin ze ontkent dat het gebruik van isolatie verminderd moet worden. Vanwege de kabinetsval is het overleg afgelast; de thema’s zouden controversieel zijn. De psychiaters roepen de staatssecretaris op toch haar standpunt te herzien en dat in lijn te brengen met de bestaande richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en vragen ook staatssecretaris Blokhuis hierover met zijn collega in gesprek te gaan.

Zelfs bij psychisch gezonde mensen kan isolatie leiden tot psychische problemen zoals depressie, woede, desoriëntatie, en psychoses. Bij mensen die al psychotische klachten hebben zoals PTSS, depressie of verhoogde angst en stress, wat veel voorkomt bij mensen die geen asiel krijgen of al lang in onzekerheid leven als ongedocumenteerde, leidt isolatie vaak snel tot verergering van klachten of zelfs nieuwe.

Stoppen met isolatie 

De NVvP dringt om mensenrechtelijke en gezondheidsredenen aan te stoppen met isolatie. En vraagt de Ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid, die nu verschillende normen hanteren over toelaatbaarheid van en voorwaarden voor isolatie, hierover overeenkomst te bereiken.

Door: Nationale Zorggids