Normal_cocaine_drugs

‘Traditionele’ partydrugs als xtc en amfetamine zijn tijdens de eerste lockdown en de versoepelingen erna minder vaak gebruikt door het uitgaanspubliek, dan in dezelfde periode vóór de coronapandemie. Deze groep mensen gebruikt cannabis, cocaïne, ketamine en psychedelica – drugs die voorheen ook veel thuis werden genuttigd – nog evenveel als in 2019. Dit meldt Trimbos-instituut. 

Tijdens de eerste lockdown en erna gingen veel grote evenementen als festivals niet meer door. Deelnemers aan het Groot Uitgaansonderzoek van Trimbos geven aan dat zij in die tijd meer zijn gaan afspreken met vrienden thuis en online. Tabak, xtc, amfetamine en lachgas zijn het afgelopen jaar minder gebruikt dan voorheen. Stabiel bleef het gebruik van onder meer LSD, truffels, cocaïne, cannabis, ketamine en psychedelica. 3-MMC is de enige drug die het afgelopen jaar populairder is geworden. 

Nadat er in juni 2020 versoepelingen van de maatregelen kwamen, gebruikte het uitgaanspubliek op meer dagen dan tijdens de eerste lockdown alcohol, tabak, amfetamine, cannabis, ketamine en cocaïne. Mogelijk komt dit doordat sommige groepen tijdens de zomermaanden deze drugs meer gebruiken. “De stijging van middelengebruik  na de versoepelingen van de coronamaatregelen is daarom mogelijk deels toe te schrijven aan een normaal verloop van middelengebruik over het voorjaar en de zomer”, schrijft Trimbos.

Coronamaatregelen volgen lastig met alcohol op

Bijna 90 procent van de uitgaanders zei tijdens het Groot Uitgaansonderzoek zich geïsoleerd te voelen. Ruim 70 procent had graag ondersteuning gewild op het gebied van structuur, sociaal contact en omgaat met negatieve gevoelens. 57,9 procent van de ondervraagden lapt sommige coronamaatregelen aan de laars. Een meerderheid zegt dat het volgen van de regels vooral lastig is als alcohol is genuttigd.

Door: Nationale Zorggids