Normal_normal_normal_kind_ogen_peuter

Al op tweejarige leeftijd kunnen bij kinderen de eerste symptomen van autisme te zien zijn. Bijvoorbeeld in de manier van praten, het oogcontact en de sociale interactie. Desondanks zijn kinderen vaker al ouder dan vijf jaar, op het moment dat deze signalen worden opgemerkt. Volgens onderzoeker Maarten van ’t Hof moet dit eerder kunnen. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Van ’t Hof stelt dat kinderen vaak tussen de vijf en tien jaar zijn, wanneer duidelijk wordt dat ze te maken hebben met een autistische stoornis. Volgens hem is het belangrijk dat deze kinderen zo vroeg mogelijk geschikte hulp krijgen. Zo kan een jong kind met een stoornis in het autismespectrum bijvoorbeeld een koptelefoon in de klas krijgen, zodat het meer rust vindt in de klas en beter mee kan komen.

Ook voor ouders is het fijn om zo vroeg mogelijk te weten wat ze kunnen betekenen voor hun kind. “Het is heel belangrijk dat ouders aangeven waar ze mee zitten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor jeugdartsen daar is input van de ouders - naast hun eigen observatie - de belangrijkste manier om de mogelijke signalen van autisme in beeld te krijgen”, aldus Van ’t Hof.

Zo ontdekte de onderzoeker dat kinderen met autisme vaak moeilijke eters zijn. Dit signaal is nog niet opgenomen in de screeninglijsten voor autisme. Uiteraard zegt dat niet dat kinderen die moeilijk eten meteen kampen met een autistische stoornis. Om autisme vast te stellen zijn meerdere signalen nodig. Door middel van een cursus die Van ’t Hof ontwikkeld heeft kunnen jeugdartsen de signalen bij kinderen beter en sneller herkennen. Artsen geven aan dat hun kennis is toegenomen en dat ze signalen sneller herkennen. Volgens Van ’t Hof is het belangrijk om er, in het geval van autisme, zo vroeg mogelijk bij te zijn en zo de juiste hulp te bieden.

Door: Nationale Zorggids