Normal_verdrietig__angst__depressie

Meer jongeren met psychische problemen hebben hulp nodig en de ernst van de problemen is toegenomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert dat bestaande knelpunten in hulp aan jongeren met psychische problemen onder invloed van coronacrisis zijn vergroot en verscherpt. Instellingen hebben niet genoeg personeel en geld om aan de complexe hulpvragen te voldoen. De wachtlijsten worden steeds langer en afstemming en samenwerking op regionaal niveau is onvoldoende. Dit meldt IGJ. 

Volgens de inspectie is de acute vraag naar hulp bij ernstige problemen toegenomen. Er is sprake van een toename in aantal en ernst van complexe en chronische problematiek bij jongeren. Dit gaat dan bijvoorbeeld over suïcidaliteit, verslaving, gedragsproblemen, eetstoornissen en zelfbeschadiging. De inspectie heeft ook zorgen over de toename van jongeren onder de 15 jaar die hulp nodig hebben.

Er is een tekort aan specialistische behandelprogramma’s voor jongeren met ernstige proble,en. Al voor de crisis waren er wachtlijsten voor de reguliere jeugd-ggz en de gespecialiseerde jeugd-ggz. Maar het aantal jongeren dat nu wacht is forst toegenomen. Ggz-instellingen kunnen niet al deze jongeren opvangen en doorstroming naar de juiste hulp loopt vast.

Wachttijden

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat in en regio de wachttijd voor de specialistische ggz is opgelopen tot een jaar. Bij één instelling staan zevenhonderd jongeren op de wachtlijst en duizend in de regio. Bij een andere instelling loopt de wachttijd op vervolgzorg op van 30 tot 60 weken. Een instelling noemt meer dan vijftig wachtenden onder de 18 jaar voor hulp bij een eetstoornis.

Door: Nationale Zorggids