Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek_zwart

Blijf Groep heeft als eerste vrouwenopvang-organisatie in Nederland het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang behaald. Dit nieuwe keurmerk is ontwikkeld op initiatief van de sector zelf. Doel van het keurmerk is het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de hulpverlening in de opvang. Zodat alle cliënten in de opvang kunnen rekenen op veiligheid en kwaliteit. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Het keurmerk stelt normen op verschillende terreinen. Denk aan de borging van de directe veiligheid, risicogestuurde veiligheid, herstel en toekomstgerichte zorg, samenwerking en de capaciteit van opvangplaatsen in acute crisissituaties (bovenregionale opvang). Een opvangorganisatie moet, indien nodig, bijvoorbeeld toeleiden naar traumabehandeling. Ook is samenwerking in de keten noodzakelijk.

Aandacht voor kinderen

In de normen is veel aandacht voor de veiligheid en het welzijn van kinderen. Zo moeten opvangorganisaties zorgen voor een kindvriendelijke omgeving en moet de hulpverlening zich ook richten op de veiligheid en het herstel van kinderen. Opvangorganisaties moeten zich bovendien inspannen om kinderen zo min mogelijk te laten verhuizen en zo snel mogelijk naar school te laten gaan. Ook moet er toegang tot internet zijn.

Door: Nationale Zorggids