Normal_adhd__down__hyperactiviteit

Gezinnen met een kind met adhd kunnen baat hebben bij een training in mindfulness, blijkt uit een studie van het Radboudumc, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Karakter. De onderzoekers zagen dat de symptomen van de kinderen met adhd weliswaar afnamen na de mindfulnesstraining, maar dat dit effect gemiddeld genomen klein was. Wel had de training een positief effect op mindful opvoeden, symptomen en welzijn van de ouders, op de korte en lange termijn. Dit meldt het Radboudumc. 

Kinderen met adhd worden over het algemeen behandeld met medicatie en/of gedragstrainingen. Bij een kwart tot een derde van de kinderen is medicatie alleen echter onvoldoende. Daarom onderzochten de wetenschappers of een op mindfulness gebaseerde interventie (mindfulness-based intervention, MBI) een positief effect zou hebben op kinderen die onvoldoende reageren op andere adhd-behandelingen. MBI’s kunnen een positief effect hebben op psychologische symptomen en gedrag van kinderen en ouders.

Ouders hebben baat bij mindfulnesstraining

Een opvallend resultaat van dit onderzoek was dat vooral ouders baat hadden bij deze training. Er was een toename in mindful ouderschap, zelfcompassie en een verbetering van de mentale gezondheid bij de ouders. Deze effecten waren zes maanden na afloop van de training nog steeds zichtbaar. Bij de kinderen waren er enkele effecten op adhd-symptomen, angst en autistische trekken, maar deze waren klein. Toch bleek een subgroep er baat bij te hebben: één op de drie kinderen verbeterde betrouwbaar op zelfcontrole na de interventie, terwijl slechts één op de tien verbeterde wanneer alleen reguliere zorg werd gevolgd.

Breder kijken

“Hoewel de effecten bij kinderen klein waren, vonden we toch exploratieve effecten bij de ouders. Bij het interviewen van gezinnen ontdekte ons team ook dat veel gezinnen belangrijke verbeteringen rapporteerden in onderlinge verhoudingen binnen het gezin, en inzicht in en acceptatie van adhd. We moeten breder kijken dan alleen of een interventie symptomen vermindert, en ook andere uitkomsten meenemen die gezinnen belangrijk vinden”, aldus hoogleraar Corina Greven, verbonden aan het Radboudumc, het Donders Instituut en Karakter.

Door: Nationale Zorggids