Blokhuis hamert op belang van bereikbare zelfmoordpreventie

In 2018, 2019 en 2020 was het aantal zelfdodingen nagenoeg gelijk. Het aantal suïcides was in 2020 met 1.825 net iets hoger dan in 2019 toen 1.811 mensen stierven aan een suïcide. In 2018 ging het om 1.829 mensen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat dit onderwerp op de tafel blijft en er actief wordt ingezet op suïcidepreventie. Dit meldt Skipr. 

Op 8 juli tekende een grote groep veldpartijen de derde landelijke agenda suïcidepreventie. 113 Zelfmoordpreventie is in Nederland dé organisatie die zich hiervoor inzet. Echter is het nog maar de vraag of de stichting na 2021 in zijn huidige vorm door kan.

Budget kabinet

Besluit het volgende kabinet om het beschikbare middelenniveau van 5,7 miljoen euro aan te houden, dan moet 113 Zelfmoordpreventie flink bezuinigen, wat ook slechtere bereikbaarheid betekent. Volgens Blokhuis komt de stichting dan op een bereikbaarheidsniveau dat ver onder zijn streefniveau ligt. Daarvoor is 11,1 miljoen euro nodig, maar Blokhuis moet het aan het volgende kabinet overlaten om te beslissen of deze in 113 Zelfmoordpreventie wil investeren.

Door: Nationale Zorggids