Normal_stethoscoop_arts_dokter

Inzet van een aanvullende gespecialiseerde ambulanceprofessional, de Rapid HAG, heeft een meerwaarde in de regio Zuid-Holland Zuid. Het leidt tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen en betere coördinatie van acute zorgvragen. Dit blijkt uit monitoring van de proeftuin zorgcoördinatie die het Nivel uitvoert. De gedachte achter de proeftuin is dat een gecoördineerde samenwerking tussen de acute huisartsenzorg, ambulancezorg en ggz onnodige inzetten van een ambulance kan voorkomen, waardoor de druk op de acute spoedzorgketen kan afnemen, meldt Nivel. 

Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe. In 35 tot 40 procent van de gevallen bleek vervoer van de patiënt niet nodig te zijn en de zorgverlening ter plaatse afgerond te kunnen worden (‘mobiele zorgconsulten’ genoemd). In de proeftuin wordt onderzocht of een ambulanceprofessional, onder de naam ‘Rapid HAG’, acute zorgvragen van de huisartsenpost kan overnemen. Deze Rapid HAG heeft aanvullende kennis op het gebied van acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg.

Nieuw is ook dat de Rapid HAG acute zorg kan verlenen aan patiënten in hun thuissituatie, onder regie van de huisarts op de huisartsenpost. De proeftuin wordt uitgevoerd in de regio Zuid-Holland Zuid. De ervaringen die daar worden opgedaan zullen ook in andere regio’s bruikbaar zijn.
Rapid HAG handelt deel spoedoproepen ter plekke af

In de eerste zes maanden van de monitoring is de Rapid HAG 480 keer ingezet. Bij 148 van deze inzetten (31 proccent) kon de Rapid HAG de zorgvraag op locatie afhandelen. Voor 28 procent van de gevallen was bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, ggz, polikliniek of thuiszorg geïndiceerd en bij 37 procent van de inzetten was insturing naar het ziekenhuis nodig.

Patiënten waarderen Rapid HAG

De ervaringen van patiënten met de Rapid HAG zijn zeer positief, zij geven een rapportcijfer 9,1. De ervaringen van de Rapid HAG’s zelf zijn divers. Sommigen zijn positief over de proeftuin, maar anderen geven aan dat zij nog onvoldoende betrokken worden bij de gang van zaken op de huisartsenpost en dat zij meer samenwerking zoeken met de huisartsen daar. De huisartsen op de huisartsenpost zijn blij met de komst van de Rapid HAG, zij kunnen de Rapid HAG niet meer wegdenken. Wel is er ook onder hen behoefte aan meer afstemming. Zo is het nog niet voldoende duidelijk bij welke zorgvragen de Rapid HAG allemaal van meerwaarde kan zijn.

Proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid

In de regio Zuid-Holland Zuid werken de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost DrechtDokters en Yulius (ggz-crisisdienst) intensiever samen door de inzet van de Rapid HAG. Het Nivel monitort deze proeftuin aan de hand van ritgegevens van de ambulances, triagegegevens en gegevens over de zorgverlening.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/samenwerking-tussen-de-huisartsenpost-ambulancedienst-en-acute-psychiatrie-versterkt-door-de, geraadpleegd op 20-8-2021