Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Omdat het niet duidelijk is of de Wmo-tarieven voor begeleiding en dagbesteding te laag zijn om hulp te kunnen leveren, hoeft de gemeente Eindhoven deze tarieven niet te verhogen. Ggz-instelling GGzE spande een rechtszaak aan tegen de gemeenten wegens de – volgens de instelling – te lage tarieven om mee te dingen met de aanbesteding. Dit meldt Skipr. 

De Eindhovense ggz-aanbieder wil meedingen in de aanbesteding voor de Wmo-begeleiding en maatwerkvoorziening, maar iedere aanbieder die wil meedingen moet vooraf instemmen met de tarieven van de gemeente. Daarin wil GGzE niet meegaan, omdat de tarieven voorgaande jaren hoger waren. De ggz-instelling vindt dat de gemeente onterecht de cao vvt hanteert, terwijl in de cao voor de ggz de lonen hoger zijn. Daarnaast houdt de gemeente de hogere vaste lasten voor de ggz er ook buiten.

Generieke ondersteuning 

Daar is Eindhoven het niet mee eens. De twee cao’s komen voldoende overeen en bovendien zou het om generieke ondersteuning gaan en niet specifieke geestelijke gezondheidszorg. Daar gaat de rechtbank in mee:“Niet alleen heeft de gemeente de prijsbepaling zorgvuldig voorbereid, zij heeft haar prijsbepaling ook nog eens laten toetsen door onderzoeksbureau Berenschot.” Ook vindt de rechtbank het onterecht dat GGzE de tarieven niet reëel noemt, omdat “zij eraan voorbij gaat dat het aan de gemeente als aanbestedende dienst is om een reel tarief te betalen voor de zorg die zij inkoopt”.

Metabletica, een ggz-instelling die hogere tarieven voor de jeugdzorg eiste, verloor ook een rechtszaak tegen de gemeente. Ook Metabletica zou volgens de rechter niet genoeg hebben aangetoond dat de tarieven niet kostendekkend zouden zijn.

Door: Nationale Zorggids