Normal_antipsychoticum_antidepressiva

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 51.000 jongeren tussen de 6 en 24 jaar minstens een keer een antidepressivum. Hiermee ligt het aantal gebruikers 4 procent hoger dan in 2019. Deze toename is sterker dan in eerdere jaren en zit bij de jongvolwassenen. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

Artsen moeten terughoudend zijn met het voorschrijven van antidepressiva aan kinderen en jongeren tot 25, onder meer vanwege een verhoogd risico op suïcidaliteit door gebruik van deze medicatie. In 2020 kregen ruim 51.000 kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar een antidepressivum via de openbare apotheek. Dat is 1,5 procent van alle personen in deze leeftijdsgroep. 87 procent is ouder dan 18 jaar.

Het aantal jeugdige gebruikers in 2020 ligt 4 procent hoger dan een jaar eerder, wat een sterkere groei is dan in 2019 (2,6 procent) en 2018 (0,1 procent). Het zijn de jongvolwassenen die vaker antidepressiva zijn gaan gebruiken, terwijl het aantal tieners met antidepressiva juist wat afnam. Deze bevindingen sluiten aan op de uitkomsten van een recent onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel, waaruit bleek dat huisartsen in de tweede lockdown vaker antidepressiva voorschreven aan jongeren.

Meest gebruikte antidepressivum

Bij jongeren tot 18 jaar is fluoxetine het eerstekeusmiddel. Bij onvoldoende respons kunnen sertraline of citalopram worden ingezet. TCA’s (tricyclische antidepressiva) zijn niet effectief gebleken bij minderjarigen en daarom wordt de voorkeur gegeven aan SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers). Voor 18-plussers zijn naast fluoxetine ook sertraline, citalopram en paroxetine geschikt om mee te starten, zegt SFK. In lijn met de standaarden is het meest gebruikte middel door minderjarigen fluoxetine, met 3.100 gebruikers in 2020, gevolgd door setraline (1.900) en citalopram (1.600). Bij jongeren van 18 tot en met 24 jaar gaat citalopram aan kop met 9.300 gebruikers. Daarna komt sertraline (7.800) en dan fluoxetine (6.900). In beide top 5’s staat één TCA: amitriptyline. Omdat amitriptyline meer indicaties heeft, valt niet te zeggen in hoeverre het middel bij jongeren voor depressie wordt toegepast.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen