Normal_one_session

Als eerste partij in Nederland biedt opleider RINO dit najaar in Amsterdam nascholingssessies in single session therapy (SST) aan. De nascholing wordt verzorgd door psychologen Ilonka Hanneman en Helen van Empel van One Session. De in het buitenland al veel gebezigde therapievorm is gebaseerd op één gesprek met een ervaren psycholoog, beschikbaar wanneer nodig. Dit meldt One Session. 

Psycholoog Helen van Empel, medeoprichter van One Session, introduceerde SST in Nederland. De methode werd ontwikkeld in Angelsaksische landen in de jaren tachtig. Uit onderzoek door de psychologen Moshe Talmon en Michael F. Hoyt kwam naar voren dat de meeste mensen, tachtig procent, met één gesprek al goed geholpen zijn en weer vooruit kunnen. Hoogleraar en ‘vader van de positieve psychologie’ Martin Seligman kwam er medio jaren negentig achter dat de eerste sessie(s) de meeste verandering bij de cliënt teweegbrengen, wat de effectiviteit van korte behandelingen verder onderstreepte.

Effect vanuit cliënt en therapeut

De maatschappij heeft steeds meer aandacht voor geestelijk welbevinden. Mede daardoor is er dan ook een groeiende behoefte aan toegankelijke, laagdrempelige psychologische hulp en ondersteuning. Single Session Therapy past bij die trend en kan voorzien in die behoefte. De nascholing moet de deelnemers de handvatten en het enthousiasme geven om zich verder te ontwikkelen in het toepassen van de methode.

In de training voor eerstelijnspsychologen, masterpsychologen, gz-psychologen en gecertificeerde coaches wordt eerst uitleg gegeven over de ontstaansgeschiedenis van SST en de gedachte erachter. Vervolgens worden de verschillende fases van een SST-gesprek toegelicht en tot slot oefenen de cursisten een gesprek met elkaar. De deelnemers leren zodoende hun therapeutische ervaring en kennis toe te passen in een SST-setting.

Methode past in huidige maatschappij

Van Empel: “Voor de ggz die momenteel met enorme wachtlijsten kampt, biedt SST mogelijk een deel van de oplossing: cliënten met milde klachten drukken nu op de lange wachtlijsten en nemen daarmee de plek in van mensen met zwaardere problematiek die langer moeten wachten op een behandeling. Vaak kunnen ook zij met één sessie al een eind op weg worden geholpen en kunnen zij zo plekken vrij maken voor mensen met ernstigere klachten.”

Naast particulieren, kunnen ook organisaties van de methode profiteren. Met één sessie kunnen werknemers die om welke reden dan ook tijdelijk niet goed in hun vel zitten, weer op weg geholpen worden.

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: One Session