Normal_normal_rechtspraak

Sinds de invoering van de Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) hebben zes vrouwen met ernstige psychiatrische problematiek een verplichting tot anticonceptie opgelegd gekregen. De eerste keer dat een vrouw verplichte anticonceptie – in dit geval de prikpil - opgelegd kreeg, was in september 2020. Dit meldt NOS. 

De vrouw die sinds september 2020 verplicht de prikpil krijgt, heeft een schizo-affectieve stoornis en de vier kinderen die ze al heeft zijn allemaal uithuisgeplaatst. Volgens een rechter in Rotterdam zou een volgend kind ook onder toezicht komen te staan. “Dat is zeer pijnlijk voor haar en verergert haar toestandsbeeld.” In Noord-Nederland, Amsterdam en Zeeland-West-Brabant hebben rechters ook machtigingen voor verplichte anticonceptie overhandigd.

Wetsvoorstel

Cees de Groot, voormalig kinderrechter en groot voorstander van verplichte anticonceptie voor kwetsbare vrouwen, is blij met de ontwikkeling. In 2017 diende hij hiertoe al een wetsvoorstel in, waarin hij pleitte voor een nieuwe taak voor de rechter die een toekomstig moeder (of ouder) tijdelijk verplichte anticonceptie kan opleggen. Zo wordt voorkomen dat ouders niet voor hun toekomstige kind kunnen zorgen, of ouders die een gevaar vormen voor hun kind, een kind krijgen.

Ernstig nadeel

“In deze gevallen wordt de prikpil voorgeschreven omdat de rechter zo een ernstig nadeel voor de vrouw of het toekomstige kind kan afwenden. Want zo’n kind heeft er ook niets aan als het geboren wordt, geen band met zijn of haar moeder kan ontwikkelen en meteen ergens in een inrichting of pleeggezin wordt geplaatst”, aldus De Groot. Ook Hugo de Jonge pleitte vijf jaar geleden voor verplichte voorbehoedsmiddelen. In zijn rol als wethouder in Rotterdam zei hij toen dat sommige kinderen het recht hebben om niet geboren te worden.

Door: Nationale Zorggids