Een steeds grotere groep middelbare scholieren worstelt met de coronacrisis

Motivatieproblemen, sombere gevoelens en soms zelfs eetstoornissen en zelfverminking: een steeds grotere groep middelbare scholieren worstelt met de gevolgen van de coronacrisis. Leerlingen lijden onder het gebrek aan sociaal contact, het niet meer kunnen sporten en bijbaantjes die niet doorgaan. Dat meldt ANP Expert Support.

“Veerkracht kun je leren en helpt je bij het overkomen van hele nare gebeurtenissen in je leven, dus ook een coronacrisis”, zegt orthopedagoog-generalist Lijne Rijnders. “Het draagt bij aan je algemene welbevinden en vormt op die manier een krachtige beschermende factor voor andere (psychische) problemen.” Veerkracht kun je ontwikkelen door je te richten op zaken waar je invloed op hebt. Maar de jeugd heeft geen enkele invloed op hun leven op dit moment. Ze moeten online les volgen en hebben daar meer hulp bij nodig, terwijl hun ouders daar geen tijd voor hebben of niet toe in staat zijn. Zij hebben hun handen vol aan thuiswerken, zorg voor de eigen gezondheid of die van een naaste.

Routine

“Een routine aanhouden is niet alleen fijn, het is ook goed voor de veerkracht, want het zorgt voor structuur”, aldus Rijnders. Maar de structuur van het naar school gaan vervalt, de zwemles kan niet doorgaan en de bibliotheek en het buurthuis moeten dicht.

Verbondenheid

Veerkracht ontwikkelt zich mede dankzij gevoelens van dankbaarheid en verbondenheid. Maar de anderhalvemetermaatregel draagt daar niet direct aan bij. Jongeren die zich daar niet aan houden en het concrete, fysieke contact met de ander nodig hebben om dat gevoel van verbondenheid te kunnen ervaren, worden scheef aangekeken. Voor de ontwikkeling van onze kinderen en zeker de pubers zijn al deze aspecten essentieel.

Vanuit de jeugdhulp, jeugd-ggz en het onderwijs zien we dat de veerkracht langzaam wegsijpelt. “Het gaat niet om meer geld in bovengenoemde sectoren pompen, het gaat om het ontwikkelen van een visie op onze jeugd en hoe we dat verankeren in het hele spectrum van beleid van ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs, gezondheid tot het klimaat, financiën en de rechten van het kind. We moeten daar binnenkort echt een begin mee maken.”

Door: Nationale Zorggids