Jeugdzorg en ggz ondertekenen Unicef-oproep openen scholen

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en zestig organisaties vinden het onacceptabel als scholen in het begin van het nieuwe jaar dicht zouden blijven vanwege de coronapandemie. "Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien", aldus de kinderrechtenorganisatie Unicef namens de organisaties. In een aparte brief roept ook Kalverboer het kabinet op scholen snel weer te openen. Ze zouden na de kerstvakantie direct weer open moeten en daarna ook niet meer "zomaar" gesloten mogen worden.

Het kabinet besluit komende maandag of de scholen op 10 januari weer opengaan of vanwege corona langer gesloten moeten blijven.

Onder de mede-ondertekenaars van de Unicef-oproep zijn Jeugdzorg Nederland, Jantje Beton, Jeugdartsen Nederland en de GGZ. Het kabinet moet volgens de organisaties op zoek naar alternatieven om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. "Maak creatief gebruik van ruimte, tijd en menskracht. En kijk ook naar andere manieren waarop de zorgen van onderwijspersoneel verminderd kunnen worden."

Belangenafwegingen

Unicef is naar eigen zeggen al sinds het begin van de pandemie kritisch over de belangenafweging die door de autoriteiten wordt gemaakt en de positie van kinderen en jongeren daarin. "Het is niet duidelijk in hoeverre scholen bijdragen aan de toename van ernstige ziekte en druk op de zorg."

"Onderwijs en de sociale structuur die onderwijs aan het leven van kinderen en jongeren geeft, zijn essentieel voor hun ontwikkeling", schrijft de Kinderombudsvrouw in haar brief aan demissionair premier Mark Rutte en de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. "In het belang van de ontwikkeling van alle schoolgaande kinderen en jongeren roep ik het kabinet met klem op om alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo op 10 januari te heropenen."

Kalverboer realiseert zich dat het kabinet een lastige afweging moet maken waarbij het belang van de algehele volksgezondheid zwaar weegt. "Maar het Kinderrechtenverdrag vereist dat de belangen van kinderen en jongeren voorop moeten staan in besluiten die hen raken. Als het kabinet besluit om deze scholen niet te heropenen, dan verzoek ik u om mij en de kinderen en jongeren in Nederland te laten weten, welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen", aldus de Ombudsvrouw.

Door: ANP