Meer ondersteuning voor Samen beslissen in de ggz

Bij Samen beslissen verkennen patiënt en professional wat passend is en halen zo meer uit de samenwerking. Het verhoogt de kwaliteit van de behandeling én draagt bij aan de autonomie en herstel van de patiënt. Om Samen beslissen concreet te maken en in de praktijk te ondersteunen zijn er voor patiënt, naaste en professional nieuwe middelen beschikbaar. Dat meldt Akwa GGZ. 

Akwa GGZ ondersteunt continue kwaliteitsverbetering in de ggz en in 2022 is Samen beslissen één van de speerpunten. Samen beslissen is een belangrijk onderdeel van goede zorg zoals ook beschreven in alle kwaliteitsstandaarden voor de ggz. 

Samen beslissen betekent onder andere dat patiënt, zorgprofessional en eventueel naaste samen kijken welke behandeling en ondersteuning past in de specifieke situatie. Ieders inbreng is gelijkwaardig, omdat iedereen expert is op het eigen terrein: de patiënt kent zichzelf het beste; naasten kennen de patiënt in goede en slechte tijden en de zorgprofessional is expert op zijn of haar vakgebied.

Samen beslissen: op elk moment van de behandeling

Samen beslissen kan op alle momenten tijdens een behandeling: vooraf wordt expliciet besproken dat er keuzes zijn; de zorgbehoefte en het behandeldoel worden samen bepaald; samen worden opties afgewogen en een keuze gemaakt voor passende behandeling. Tijdens de gehele behandeling wordt er samen geëvalueerd en waar nodig wordt de behandeling bijgesteld. Er wordt gezamenlijk besloten wanneer en hoe de behandeling wordt afgerond. Ter ondersteuning van deze momenten zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar.

Door: Nationale Zorggids