Budget voor langdurige zorg ook dit jaar onder druk

Het budget voor de langdurige zorg staat ook dit jaar onder druk. Of het budgettair kader voldoende is, hangt vooral af van het aantal nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis dat instroomt in de langdurige zorg. Ook is nog onduidelijk welke impact corona gaat hebben op het zorggebruik in 2022. Dat blijkt uit verschillende scenario’s die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft doorgerekend voor 2022, meldt de NZa.

De minister van Volksgezondheid heeft de NZa gevraagd om een inschatting te maken of het budget dat voor de langdurige zorg beschikbaar is, toereikend is. Volgens de NZa ontstaan er waarschijnlijk tekorten als de instroom van cliënten met een indicatie voor ggz-wonnen in de langdurige zorg onverminderd hoog blijft. De herverdelingsmiddelen die als extra financiële ruimte gereserveerd zijn in het kader, lijken wel voldoende om deze tekorten op te vangen.

Grote zorgen

De NZa maakt zich grote zorgen over de steeds stijgende kosten voor de langdurige zorg. “Nu het aantal ouderen boven de 75 jaar in 2040 verdubbelt, zijn duidelijke politieke keuzes nodig om de langdurige zorg in de toekomst betaalbaar te houden”, zegt Marjan Kaljouw van de NZa.

Meer inzetten op preventie kan ervoor zorgen dat eerder wordt ingegrepen als mensen dreigen te vereenzamen of ziek te worden. Daarvoor moet het sociaal domein, de zorg en ondersteuning die de gemeente levert, versterkt worden. Ook moet de samenwerking tussen gemeenten en zorgverleners en zorgaanbieders onderling verbeteren, aldus de NZa. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt ook om ‘anders denken’, waarbij mensen tijdig nadenken wat hun persoonlijke wensen zijn als het gaat om ondersteuning en zorg, en wat daarvoor nodig is.

Schotten verkleinen 

De toezichthouder zegt graag mee te denken met partijen in de zorg hoe schotten die de samenwerking belemmeren verkleind kunnen worden. Daarbij wil het de bekostiging van de langdurige zorg zo inrichten dat deze bevordert dat zorgverleners samen passende zorg voor cliënten kunnen organiseren.

Door: Nationale Zorggids