Boete dreigt voor ggz-aanbieder Compass

Ggz-instelling Compass heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen wegens het ontbreken van een interne onafhankelijke toezichthouder. Op 14 maart traden twee leden van de raad van commissarissen af. Met de last onder dwangsom dwingt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) af dat Compass uiterlijk op 22 april weer een raad van commissarissen heeft. Zo niet, dan moet de ggz-aanbieder een dwangsom van 10.000 euro per week betalen, met een maximum van 50.000 euro. Dit meldt IGJ. 

Een raad van commissarissen moet uit minstens drie leden bestaan en toezicht houden op het beleid van de dagelijkse en algemene leiding van Compass en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Ook geeft de RvC, die moet bestaan uit mensen die onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, advies aan de leiding.

Verscherpt toezicht Compass

Los van de last onder dwangsom om een RvC af te dwingen, staat Compass sinds november 2021 onder verscherpt toezicht van de inspectie omdat de kwaliteit van de zorg niet in orde is. Compass moet maatregelen nemen om de tekortkomingen op te lossen. Daarvoor heeft het nog tot uiterlijk 1 juli de tijd. Anders kunnen ook hier vervolgmaatregelen worden genomen.

Door: Nationale Zorggids