Jongerenpanel Mentale Gezondheid deze week officieel van start gegaan

Deze week is het Jongerenpanel Mentale Gezondheid officieel van start gegaan. Dit gebeurde in een brainstormsessie samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid. In het Jongerenpanel zitten zo’n 20 jongeren die affiniteit hebben met het thema mentale gezondheid. Het doel is om jongeren actief mee te laten denken over preventiebeleid om de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd te verbeteren. Tegelijkertijd worden zij met trainingen begeleid in hun eigen ontwikkeling. Dit meldt Rijksoverheid.

 

De Nationale Jeugdraad (NJR) heeft vorig jaar in samenwerking met de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid besloten om een Jongerenpanel in te richten. Het panel gaat zich volop bezighouden met de vraag: hoe zorgen we ervoor dat jongeren mentaal gezond blijven en zich fijn voelen? Zij doen dit in nauw contact met de NJR, beleidsmakers, onderzoekers en het ministerie. In de eerste sessie kwamen onder andere thema’s aan bod als prestatiedruk in de samenleving, aandacht voor mentale gezondheid en zelfontwikkeling op school en het wegnemen van stigma’s en taboes rondom mentale gezondheidsproblemen.

Het panel bestaat uit zo’n 20 jongeren uit heel Nederland. De leeftijden variëren van 17 tot 25 jaar oud. De meesten zijn nog leerling op de middelbare school of student op mbo, hbo of universiteit en enkelen werken daarnaast parttime of met een bijbaantje. Zij nemen deel aan het Jongerenpanel omdat zij willen meedenken over hoe we de preventie van problemen met mentale gezondheid op landelijk niveau kunnen verbeteren. Zij kunnen vanuit hun rol als panellid proactief input leveren op het beleid en de beleidsuitvoering rondom mentale gezondheid en krijgen ook trainingen om zich in die rol verder te ontwikkelen.

Extra aandacht voor mentale gezondheid

De mentale gezondheid van alle Nederlanders heeft veel te verduren gehad tijdens corona, maar lijkt veruit de meeste impact te hebben gehad op jongeren. Tijdens de coronaperiode heeft het ministerie van Volksgezondheid met het Jeugdpakket (58,5 miljoen euro) en Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (200 miljoen euro) verschillende lokale en landelijke initiatieven ondersteund, gericht op het bieden van laagdrempelige mentale hulp en het organiseren van jongerenactiviteiten. Maar experts verwachten dat de impact van de coronacrisis nog een tijd zal doorwerken bij een deel van deze jongeren. Daarom komt staatssecretaris Van Ooijen voor de zomer met een aanpak voor de verbetering van de mentale fitheid van jongeren. Het Jongerenpanel Mentale Gezondheid is hiervoor een belangrijke gesprekspartner.  

Door: Nationale Zorggids