Laura Shields-Zeeman is nu bijzonder hoogleraar Population Mental Health

Laura Shields-Zeeman is benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Mental Health aan de Universiteit Utrecht. Shields-Zeeman is op dit moment nog programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie bij het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut financiert ook de leerstoel. Dat meldt het Trimbos-instituut.   

In haar rol als hoogleraar wil Shields-Zeeman in de eerste plaats onderzoeken hoe de mentale gezondheid en het welzijn in Nederland kan worden verbeterd. “We weten veel over interventies op het gebied van mentale gezondheid op individueel niveau. Maar we weten ook dat geestelijke gezondheid wordt bepaald door veel factoren die buiten de controle van het individu liggen. Goed onderwijs, een stabiel inkomen, een veilige en gezonde leeromgeving. Die dragen allemaal bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid.”

Samenwerking

Met de benoeming van Shields-Zeeman wordt de reeds bestaande samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut versterkt.

Door: Nationale Zorggids