Aandacht voor gender in geestelijke gezondheidszorg broodnodig

Er is veel te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg. Meer aandacht voor verschillen in gender in de ggz is dus hard nodig. Dat is het centrale thema tijdens het WORLD CONGRESS ON WOMEN’S MENTAL HEALTH dat dit jaar in Nederland plaatsvindt. Van 6 tot 9 november 2022 zijn tientallen lezingen, workshops en symposia te volgen over mentale gezondheid van vrouwen en meisjes tijdens het 9de internationale congres over gender en geestelijke gezondheidszorg, in het MECC te Maastricht. Hoofdsprekers zijn ook vooraf en los van het congres te interviewen over dit thema. Dat meldt ANP Expert Support.

Patricia van Wijngaarden, voorzitter van de Nederlandse Alliantie Gender en GGZ (opgericht in 2021) die het congres mede organiseert: “Het recente onderzoeksrapport Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) toont aan dat de mentale gezondheid van tienermeisjes de afgelopen vier jaar hard achteruit is gegaan. Er is nog veel te weinig aandacht voor het feit dat fysieke, maatschappelijke en gender- verschillen tussen vrouwen en mannen, jongens en meisjes leiden tot een verschil in meest voorkomende mentale aandoeningen bij de verschillende seksen, en een verschillende aanpak vereisen in preventie en behandeling. Zo blijkt dat de behandeling van psychoses en de medicatie bij vrouwen vanwege fysieke en hormonale verschillen echt anders moet worden aangepakt dan de op het mannenlichaam gebaseerde aanpak tot nu. En wordt bijvoorbeeld de diagnose autisme bij vrouwen en meisjes vaak gemist omdat die gebaseerd is op uitingen daarvan bij jongens en mannen. Ook laten seksueel en huiselijk geweld hun sporen na bij vrouwen en meisjes en leiden genderrollen en -verwachtingen wereldwijd tot mentale problemen. Hoog tijd dus voor meer aandacht, onderzoek en genderspecifieke behandeling van mentale problemen bij vrouwen en meisjes.“

Diversiteit aan thema’s op congres

GGZ professionals en geïnteresseerden worden geïnformeerd over de nieuwste onderzoeksresultaten, zoals over de effecten van de corona pandemie, op meisjes en vrouwen, hun werk, zwangerschap etc.; of bijvoorbeeld de gevolgen van seksueel geweld en psychotrauma op de geestelijke en mentale gezondheid van vrouwen en meisjes; de mentale effecten van de druk om werk en privé te combineren; genderspecifieke benadering van suïcidepreventie of over het effect van genderrollen op mentale gezondheid van vrouwen in bijvoorbeeld Turkije.

Krachtige keynotespeakers

Op zondag 6 november geeft professor Danuta Wasserman Psychiatrie en Suïcidologie uit Zweden de openingslezing over een genderspecifieke benadering in het voorkomen van suïcide. Op maandag 7 november bespreekt psychiater Bibilola Oladeji uit Nigeria hoe om te gaan met een verborgen openbaar gezondheidsprobleem: perinatale depressie bij adolescenten, lees tienermoeders. En de Spaans-Amerikaanse Ruby Castilla-Puentes bespreekt de ontwikkeling van samenwerkingsnetwerken ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid van vrouwen in Hispanic/Latino-gemeenschappen.

Door: Nationale Zorggids