Geestelijke gezondheidszorg zoekt meer mensen dan ooit

Nog nooit werden in de geestelijke gezondheidszorg zoveel werknemers gezocht als nu. Het CBS meldt dat de vacaturegraad in de sector is gestegen tot het hoogste niveau ooit gemeten. Voor elke duizend banen waren er halverwege vorig jaar 67 vacatures. Tegelijkertijd neemt de uitstroom van werknemers toe. Vooral jongeren tussen de 25 en 35 jaar verlieten de sector vaker.

Het aantal jonge ggz-werknemers dat ander werk ging doen "is nu groter dan het aantal ggz-werknemers dat met pensioen ging", signaleert het statistiekbureau. En dat terwijl de sector dus juist veel personeel nodig heeft.

In absolute zin is het aantal openstaande vacatures sinds 2018 bijna verdubbeld. Het waren er zo'n 7100 in het derde kwartaal van 2022. Voor het eerst sinds 2016 zag de ggz ook meer werknemers vertrekken naar sectoren buiten de zorg dan dat er vanuit andere sectoren nieuwe krachten bijkwamen. Vanuit andere takken van zorg en welzijn kwamen wel nog werknemers op de ggz af. Daardoor steeg het aantal werknemers in de sector tot 103.000.

Tevredenheid

Volgens de CBS-rapportage is de tevredenheid van de werknemers iets afgenomen. In 2019 was 78 nog (zeer) tevreden met het werk, in 2022 was dat gedaald tot 73 procent. Dat is in lijn met een lichte afname in de hele zorgsector.

Door: ANP