Niet genoeg passende leefstijlprogramma's voor mensen met psychische klachten

De bestaande leefstijlprogramma’s vinden onvoldoende aansluiting bij de wensen en behoeften van cliënten in de ggz en hun naasten. Uit onderzoek van MIND blijkt dat de interventies vaak ook niet toegankelijk zijn. Daarom roept de organisatie om binnen én buiten de zorg aan de slag te gaan met preventie en gezonde leefstijl. Om effectieve programma’s blijven te kunnen vergoeding zijn echter wel meer financiële middelen nodig en is er intensievere samenwerking nodig met mensen die de interventies uiteindelijk moeten gebruiken. Dit meldt MIND.

Veel leefstijlinterventies zoals Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), de Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL), diëtiek en fysiotherapie zijn vaak niet toegankelijk genoeg voor mensen die ze nodig hebben. Dit komt deels door het prijskaartje dat eraan vastkleeft, omdat ze niet beschikbaar zijn of niet genoeg toegespitst op de doelgroep. MIND pleit voor het weghalen van financiële drempels door interventies op te nemen in het basispakket of collectief aan te bieden vanuit het sociaal domein.

Meer aandacht voor wisselwerking

Hoewel de onderzochte ggz-cliënten het belangrijk vinden om te werken aan beweging, gezonde voeding en goede slaap, zijn er voor hen niet genoeg passende interventies. Zij zouden graag zien dat er meer aandacht is voor de wisselwerking met medicatie en andere vormen van behandelingen. Interventies zouden ook moeten motiveren en inspireren om veranderingen in de leefstijl te doen en eraan vast te houden. De kans van slagen is groter als het persoonlijk netwerk van een deelnemer erbij betrokken is. MIND wil daarom dat het aanbod van leefstijlprogramma’s wordt uitgebreid en verbeterd door de kennis van cliënten en hun naasten te gebruiken.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky