Normal_meisje-trekt-pan-van-vuur

Een brandwondenongeval bij jonge kinderen is niet alleen traumatiserend voor het kind zelf, maar ook voor de ouders. Dit concludeert pedagoge Anne Bakker in haar proefschrift. Dat meldt Artsennet.

Tenminste een van de ouders binnen een op de vijf gezinnen heeft anderhalf jaar na het ongeval behoorlijk last van posttraumatische stressreacties (PTSS), licht Bakker toe. 29 procent van de patiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra is jonger dan vier jaar.

Bij ouders ontstaat vaak een schuldgevoel als hun jonge kind een brandwond oploopt. Bakker adviseert hulpverleners daarom oog te hebben voor deze schuldgevoelens, maar ook voor emoties als angst dat het kind het niet zal overleven en boosheid over het ongeval. Deze factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van PTSS.

Bakker heeft voor haar proefschrift zowel moeders als vaders geïnterviewd van jonge kinderen die brandwonden hebben opgelopen. De impact is voor beide ouders erg groot. Kort na het ongeval vertoont een aanzienlijk deel posttraumatische stress reacties. Dit zijn overigens wel veel meer moeders dan vaders.

De mate van het litteken anderhalf jaar na het ongeval speelt ook een rol. Het speelt een rol op de relatie tussen schuldgevoelens en stressklachten.

Anne Bakker is 3 september gepromoveerd op haar proefschrift 'Beyond pediatric burns: a family perspective on the psychological consequences of burns in childeren'.

© Nationale Zorggids