Logo_ggz_nederland_logo

GGZ Nederland ziet geen verrassingen in de Miljoenennota 2014 die dinsdag is aangeboden aan de Tweede Kamer. De nota bevat de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord over de toekomst van de ggz en de Meerjarenafspraken forensische zorg over het bieden van zorg dichtbij de patiënt, transparantie, het bestrijden van het stigma rondom psychische aandoeningen en financiële ruimte. Dat meldt GGZ Nederland.

GGZ Nederland zegt erop te rekenen dat dat minister Schippers van VWS en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat alle partijen uit het akkoord de afspraken tot een succes zullen maken.

Zoals verwacht daalt de financiële groeiruimte voor de ggz volgend jaar van tweeënhalf naar anderhalf procent. Dat staat los van de indexering. Voor de forensische zorg wordt rekening gehouden met afname van de capaciteit voor tbs en is tegelijkertijd ruimte voor groei van de ambulante forensische zorg.

In de Troonrede sprak Koning Willem-Alexander over de voorstellen voor de nieuwe Jeugdwet. Deze is erop gericht de uitvoering van zorg voor kinderen bij de gemeente te leggen. GGZ Nederland is het eens met de redenering achter deze beweging maar vindt dat de jeugd-ggz onderdeel moet blijven van de medische zorg. Door betere samenwerking in de jeugdketen blijven psychisch zieke kinderen verzekerd van medische zorg. De GGZ Nederland vindt het zorgelijk dat met de overheveling van taken naar de gemeenten vanaf 2015 een bezuiniging van uiteindelijk vijftien procent gepaard gaat, die nu al zijn schaduw vooruit werpt.

GGZ Nederland zegt blij te zijn dat participatie van burgers in de maatschappij als speerpunt wordt benoemd in de Troonrede. Juist voor kwetsbare burgers, zoals mensen met een psychische stoornis, is het van belang dat zij met hun ziekte worden geaccepteerd in de maatschappij, door werkgevers en hun eigen omgeving. De langdurige ggz moet in zijn geheel worden overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Volgens GGZ Nederland is dit de beste garantie op goede behandeling en begeleiding voor patiënten op hun weg naar herstel.

© Nationale Zorggids