Normal_kinderopvang_peuter_kleuter_meisje_speelgoed_spelen

Kinderen met de diagnose ADHD of oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) blijken al op jonge leeftijd problemen te hebben met een tekort in hun werkgeheugen en met het beheersen van impulsen. Dat meldt Gezondheidsnet.

Het was al bekend dat kinderen met ADHD of ODD in hun adolescentie kampen met geheugenproblemen maar onderzoek van de Universiteit Utrecht laat nu zien dat de kinderen al op kleuterleeftijd deze problemen ontwikkelen.

Promovenda Kim Schoemaker onderzocht de hogere controlefuncties van de hersenen, oftewel het neuropsychologisch functioneren, van kleuters met ADHD of ODD. Uit haar onderzoek blijkt dat de werkgeheugentekorten al op vroege leeftijd aanwezig zijn. Kinderen met ADHD of ODD leren wel beter hun impulsen te beheersen over een periode van anderhalf jaar. Deze ontwikkeling gaat zelfs sneller dan bij kinderen zonder de diagnose ADHD of ODD.

Hoewel de bevindingen niet eenduidig in die richting wijzen, suggereert het onderzoek van Schoemaker dat opvoedingsvaardigheden van de ouders (prijzen en belonen en consequent handelen) en kenmerken van de moeder (stress, depressie en ADHD-symptomen) de ontwikkeling van impulsbeheersing en het werkgeheugen positief dan wel negatief beïnvloeden. Volgens Schoemaker bieden de resultaten een perspectief op vroegtijdig ingrijpen om verdere problemen te voorkomen.

© Nationale Zorggids