Normal_rookverbod

Het invoeren van rookvrije publieke ruimtes heeft gezorgd voor een vermindering van ruim tien procent in het aantal te vroeg geboren baby's. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2,5 miljoen baby's dat is uitgevoerd door de universiteiten van Hasselt, Maastricht, Harvard en Edinburgh. Dat meldt Trouw.

De universiteiten verzamelden gegevens van 2,5 miljoen baby's en van 250.000 eerstehulpconsulten en ziekenhuisopnames van kinderen met astma. Daaruit blijkt dat sinds het aanscherpen van de antirookwetgeving minder baby's te vroeg geboren worden. Daarnaast is ook het aantal ziekenhuisopnamen en bezoeken aan eerste hulp voor astma-aanvallen gedaald met tien procent. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Volgens kinderarts Jasper Been in de Universiteit Maastricht levert het onderzoek ondersteunend bewijs dat een strengere wetgeving omtrent het roken wereldwijd zou moeten worden ingevoerd. Op dit moment wordt ongeveer een zesde van de wereldbevolking beschermd door strenge anti-rookwetgeving.

© Nationale Zorggids