Normal_scheiding

(Novum) - Kinderen mogen niet de dupe worden van een vechtscheiding. Ouders die elkaar de tent uitvechten bij een echtscheiding moeten daarom de verplichte gang naar een bemiddelaar maken. Daar pleit een brede meerderheid in de Tweede Kamer voor, zo bleek woensdag tijdens een debat over vechtscheidingen.

Het plan, ingebracht door coalitiepartijen PvdA en VVD, moet voorkomen dat ouders die in scheiding liggen bij de rechter terechtkomen. Kinderen lijden hier volgens deze partijen extreem onder. "Tachtig procent van de ouders met minderjarige kinderen komt er zelf uit", zei VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg. "Voor die overige twintig procent willen wij een verplichte mediation van een tot drie sessies."

Cijfers in Scandinavië wijzen volgens de VVD'er uit dat verplichte bemiddeling het aantal vechtscheidingen met vijftig procent kan terugbrengen. PvdA-Kamerlid Loes Ypma benadrukte dat voorkomen moet worden dat kinderen 'klem en verloren' raken tussen hun ouders. Ouders die de kosten niet kunnen dragen moeten aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand.

SP-Kamerlid Nine Kooiman voegde daaraan toe dat de kosten inderdaad hoog zijn, maar dat het uiteindelijk geld oplevert. "Je voorkomt de gang naar de rechter." Kinderen die daadwerkelijk bij de rechter terechtkomen moeten volgens de SP begeleid worden door een speciale 'coach'.

Ook de ChristenUnie is positief. "Van de 55 duizend kinderen die te maken hebben met een echtscheiding, zitten er zestienduizend kinderen in een vechtscheiding", zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. "Als een vechtscheiding dreigt is de ChristenUnie voor verplichte mediation."

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) staat niet onwelwillend tegenover het plan. "Ik ben er op zich geen tegenstander van mensen te dwingen naar een mediator te laten gaan. Maar ik wil dat niet ongericht doen. Want het is ook kostbaar", aldus de bewindsman, die de kosten op jaarbasis raamt op zeventien à achttien miljoen euro. "Het is lastig op voorhand te zeggen welke scheidingen problematisch zullen verlopen en welke niet."

Teeven zegde wel toe bereid te zijn het voorstel verder uit te werken. Een goed alternatief is volgens de bewindsman ouders die een conflict bij de rechter uitvechten door te verwijzen naar een mediator 'met een zet in de rug'. Zo kan volgens hem worden voorkomen dat de kosten bij de rechter oplopen.