Spuiten
Er bestaat geen verband tussen autisme en vaccinaties. Uit onderzoek onder bijna 1,3 miljoen kinderen concluderen wetenschappers dat autisme of een autismespectrumstoornis niet voortvloeit uit vaccins tegen mazelen, bof, rode hond, difterie, tetanus en kinkhoest. Dit meldt de Telegraaf naar aanleiding van een voorpublicatie van het onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Vaccine. 
 
Het grootschalige onderzoek werd gedaan door Australische wetenschappers. De aanleiding van de studie is dat de anti-vaccinatielobby al jaren pleit dat autisme voortvloeit uit de (vele) vaccinaties die kinderen tijdens hun jongere jaren krijgen. Deze lobby, zo stelt onderzoeker Guy Eslick, heeft er voor gezorgd dat steeds meer ouders tegen vaccinaties besluiten. En dit heeft gevolgen. Eslick: ''Er zijn nog nooit zoveel mazelenuitbraken geweest als dit jaar.''
 
Om voor eens en voor altijd uitsluitsel te geven over het mogelijke verband tussen autisme en vaccinaties, is daarom dit onderzoek gedaan. Eslick licht toe: “Er is tot op heden helemaal geen kwantitatieve data-analyse geweest van een relatie tussen autisme, autismespectrumstoornissen en vaccinaties. Wij zijn de eersten die hier grootschalig onderzoek naar hebben gedaan en we vonden dus geen statistisch bewijs om dit idee te ondersteunen.”
 
© Nationale Zorggids