Normal_baby_bier

Terwijl mensen steeds ouder worden, worden bij kinderen op steeds jongere leeftijd ouderdomskwalen geconstateerd als overgewicht, diabetes type 2, osteoporose en artrose. Dat stelt Mai Chin A Paw, die op dinsdag 3 juni 2014 haar oratie 'Topsport of kinderspel' uitspreekt. Zij is benoemd hoogleraar sociale geneeskunde in het VU medisch centrum.

Er wordt veel ondernomen om het verouderingsproces bij volwassenen te vertragen, maar Chin A Paw richt zich liever op het verjongen van de jeugd. 'Steeds meer jonge kinderen vertonen ouderdomskwalen zoals obesitas, hypertensie, diabetes type 2, osteoporose en artrose,' zegt Chin A Paw. De oorzaak is de ongezonde leefstijl die voor veel kinderen al vroeg begint, omdat ze te weinig beweging krijgen en te veel zitten. 'Het is in onze samenleving bijna topsport om er een gezonde leefstijl op na te houden. Kinderen worden van jongs af aan 'zoet gehouden' in wipstoeltjes, achter tablets, computers en TV waarbij ze tevens worden blootgesteld aan reclames voor tal van ongezonde voedingsmiddelen', aldus Chin A Paw.

Regelmatig en veelzijdig bewegen is een gratis medicijn is voor alle bovengenoemde aandoeningen, maar volgens de hoogleraar houdt het daar niet op. Samen met collega's toonde zij aan dat kinderen met overmatig beeldschermgebruik een slechtere fitheid hebben. Dat geldt ook voor kinderen die daarnaast voldoende bewegen. Fitheid is één van de sterkste voorspellers van chronische ziekten waaronder hart- en vaatziekten en type 2 diabetes. Daarom pleit Chin A Paw ervoor om naast ouders zowel kinderopvang als het basis- en voortgezet onderwijs verantwoordelijk te maken voor een adequate motorische ontwikkeling van een kind. De motorische ontwikkeling heeft in het huidige onderwijs geen prioriteit, terwijl fittere kinderen betere schoolprestaties laten zien.

Daarnaast wil Chin A Paw zich inspannen om kinderen zelf vaardigheden aan te leren waarmee een gezonde leefstijl kinderspel wordt. 'Daarmee voorkomen we een hoop problemen op latere leeftijd want gezond verouderen begint al tijdens de zwangerschap. Daarnaast gaan met deze ingrepen de kosten van de gezondheidszorg omlaag.'

© Nationale Zorggids