Normal_images__1_

Paracetamol heeft een negatieve invloed op het immuunsysteem van jongvolwassenen, dit concludeert het RIVM na onderzoek. De hoeveelheid antistoffen lag lager wanneer zij voor vaccinatie een paracetamol innamen dan wanneer zij geen paracetamol innamen. Als paracetamol na de vaccinatie wordt ingenomen is er geen verschil in de werking van het vaccin. Dit meldt het RIVM. 

Paracetamol is een bekende pijnstiller die onder meer ingenomen wordt bij vaccinatie. Uit eerder onderzoek bleek al dat kinderen die voor hun vaccinatie gingen beter geen paracetamol vooraf in moesten nemen; het vaccin werkte dan minder goed. Het nieuwe onderzoek van het RIVM toont aan dat eenzelfde gebeurt in het lichaam van jongvolwassenen. 
 
Het RIVM raadt daarom af om paracetamol voorafgaand aan de vaccinatie te slikken om zo klachten als gevolg van de vaccinatie te voorkomen. 
 
© Nationale Zorggids