Normal_handen-2

Tien organisaties voor specialistische zorg aan jongeren en hun ouders in de regio noordoost Noord-Brabant hebben de handen ineengeslagen. Op 25 september ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst als startschot voor JES! Dat meldt Koraal Groep.

JES! staat voor Jeugd Express Samen. De ondertekenaars zijn: Amarant/Idris, Cello, Koraal Groep De La Salle, Koraal Groep Maashorst, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel/Herlaarhof, Dichterbij, Novadic-Kentron, Oosterpoort en Topaze. De samenwerking is tot stand gekomen om op een adequate manier op alle veranderingen en ontwikkelingen in de Jeugdzorg te kunnen inspelen.

De tien organisaties verbinden hun specialistische kennis op het gebied van jeugdhulpverlening, jongeren met een verstandelijke beperking en GGZ. De verschillende expertises moeten elkaar gaan aanvullen waardoor jongeren en hun ouders/opvoeders nog beter ondersteund kunnen worden. Het bieden van de juiste zorg op het juiste moment wordt een van de belangrijkste doelstellingen van JES.

© Nationale Zorggids