Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

(Novum) - Kinderen worden steeds eerder en vaker slachtoffer van misdrijven als mishandeling, diefstal of vandalisme. In 2013 is een op de vijf jongeren van 15 tot 18 jaar de dupe geworden van geweld of een vermogensdelict, blijkt uit de Kinderrechtenmonitor 2013 van Kinderombudsman Marc Dullaert.

Kinderen zijn in zijn ogen te vaak slachtoffer. "Deze monitor laat zien dat Nederland te kort schiet in het waarborgen van de veiligheid van kinderen", aldus de Kinderombudsman.

Dullaert maakte zich grote zorgen. Zo worden jaarlijks worden circa 62 duizend kinderen voor het eerst slachtoffer van strafbaar seksueel geweld. Het aantal geregistreerde minderjarige slachtoffers van mensenhandel is eveneens gestegen. Tevens is een stijging zichtbaar van het aantal meldingen van kinderporno. Tien procent van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar heeft te maken met pesten via internet.

Het is voor de derde keer dat de Kinderombudsman aan de hand van feiten en cijfers controleert hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland.

Een van zijn grootste zorgen betreft het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Ten opzichte van 2011 is het aantal minderjarigen dat woont in een huishouden met een laag inkomen verder toegenomen tot 432 duizend in 2012. Nog eens 380 duizend kinderen groeien op in een gezin met een inkomen onder het zogenoemde niet-veel-maar-toereikendcriterium. Ook groeien meer kinderen op in eenoudergezinnen. Sinds 2009 is het aantal kinderen dat leeft in huishoudens met een bijstandsuitkering toegenomen. Die situatie wordt door kinderen als zeer vervelend ervaren.

De Kinderombudsman constateert wel dat de overheid zich bewust is van de noodzaak tot aanpak van armoede onder kinderen. Steeds meer gemeenten geven een kindpakket aan die groep, zodat in basisbehoeften wordt voorzien.

Zo geeft de gemeente Amsterdam een kindpakket aan ouders of verzorgers die een inkomen op of iets boven het bijstandsniveau hebben. Deze groep 11-, 12- en 13-jarigen krijgen tegoedbonnen voor kleding en activiteiten.

Ook blijft de Kinderombudsman aandacht vestigen op kindermishandeling. Er is volgens hem geen zicht op een afname. Gemeenten kunnen volgens Dullaert meer doen om kinderen te beschermen.