Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

Vanaf 1 januari 2015 is er één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling: 'Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan samen, zodat de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling worden geïntegreerd. Dat meldt de gemeente Lopik.

Veilig Thuis is vanaf 1 januari 2015 24 uur per dag bereikbaar via 0800-2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. Bellers worden door het inspreken van hun woonplaats doorgeschakeld naar de juiste regio. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid en is altijd bereikbaar.

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Veilig Thuis zet zich in voor een plek die geborgen en vertrouwd moet zijn maar dat nu even niet is. Samen met de cliënt en het gezin werkt Veilig Thuis aan een veilige omgeving door onveilige situaties te doorbreken en mensen in beweging te zetten. Medewerkers van Veilig Thuis kunnen doorverwijzen en toeleiden naar de juiste hulp.

Met de decentralisaties in het sociaal domein worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis. De werkwijze van de gemeenten kenmerkt zich door een integrale aanpak: één huishouden, één plan. Iedereen kan straks bij één punt terecht met zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. Ook professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht als zij op zoek zijn naar advies, overleg of willen melden volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

© Nationale Zorggids