Logo_vgn_vereniging_gehandicaptenzorg_nederland_logo

De invoering van de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet, Passend Onderwijs, de Participatiewet en Wmo leiden tot grote veranderingen in de regelgeving voor onderwijs. Ook leidt het tot veranderingen bij zorg voor jeugdigen met een beperking. Hierover werd op 26 november al een bijeenkomst door VGN en LECSO georganiseerd. Vanwege het grote succes wordt er een tweede bijeenkomst gehouden op 4 maart in Utrecht voor onderwijsprofessionals, hulpverleners en beleidsmakers. Dit meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De bijeenkomst wordt georganiseerd door VGN en LECSO, voor instellingen in de gehandicaptenzorg, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en gemeenten. Tijdens de bijeenkomst gaat het voornamelijk om wat de invoering van de wetten tot gevolgen heeft voor onder andere kinderen met ernstige meervoudige beperkingen die gebruikmaken van kinderdienstencentra (KDC). Ook de samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen komt aan bod. In verschillende workshops wordt een aantal concrete samenwerkingsprojecten gepresenteerd, met daarin veel aandacht voor de kansen en bedreigingen van de stelselwijzigingen.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan hier.

© Nationale Zorggids