Normal_lasers

Illegale laserpennen zijn gevaarlijk voor de ogen. Als het licht van de laserpen te sterk is, kunnen ogen ernstig beschadigd raken. Hierdoor kan iemand geheel of gedeeltelijk blind worden. Oogartsen zien dat laserpennen steeds sterker worden, waardoor meer mensen oogschade oplopen. De aanschaf van illegale laserpennen blijkt echter eenvoudig te zijn. Dit meldt de NOS.

Laserpennen met lichtstraling boven 5 milliwatt mogen in Nederland niet worden verkocht, omdat ze gevaarlijk zijn voor de ogen. De laser brandt al in een paar seconden een gaatje in het hoornvlies, waardoor iemand geheel of gedeeltelijk blind kan worden. Je hoeft niet per se in de laser te kijken om jezelf of anderen te verblinden. Dit kan al gebeuren als je per ongeluk met de laser tegen een spiegel, een raam of ander reflecterend materiaal schijnt. Illegale laserpennen schijnen zo ver dat ze zelfs piloten in de lucht kunnen verblinden.

Hoewel het verboden is, zijn illigale laserpennen van 100 milliwatt of 200 milliwatt gewoon te koop in Nederlandse webshops. In buitenlandse webshops zijn zelfs laserspennen van duizenden milliwatt te bestellen. De laserpennen worden steeds sterker, waardoor het aantal mensen met oogschade toeneemt. Oogarts Jan Keunen van het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen zegt: "Ik heb in 2014 meer dan veertig jongeren voorbij zien komen.” De oogarts vindt dat er meer actie ondernomen moet worden. "Je moet sterke laserpennen beschouwen als wapens," vindt Keunen. SP-Kamerlid Nine Kooiman is het daarmee eens: "Ik denk dat het wel goed is om te kijken of de laserpen onder de Wet wapens en munitie kan vallen." 

© Nationale Zorggids