Normal_vergrootglas_loep_vergroten_onderzoek

Jongeren die tot hun achttiende levensjaar hulpverlening kregen, moeten ook daarna steun krijgen. Maar onderzoek naar maatregelen om zorg af te dwingen na hun achttiende, heeft geen meerwaarde. Dat vinden de staatssecretarissen van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie, meldt Binnenlands Bestuur. 

Zij reageren daarmee op Kinderombudsman Marc Dullaert, die opriep om passende maatregelen te treffen voor kwetsbare jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Jongeren mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik maken van hulp, maar volgens Dullaert zijn ze vaak niet in staat de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.

Het gaat om jongeren die jeugdhulp ontvangen en vaak niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld jongeren uit de residentiële jeugdzorg of een pleeggezin, jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, een psychische stoornis of zwerfjongeren, zo stelt de Kinderombudsman. Ze krijgen vaak niet de juiste hulp, bijvoorbeeld omdat ze er niet voor openstaan en daar niet toe gedwongen kunnen worden. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp, wat er toe leidt dat er geen hulp of onjuiste hulp geboden wordt. 

© Nationale Zorggids