Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Het VN-kinderrechtencomité maakt zich zorgen over de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg. Dat stelt het orgaan in een deze week verschenen rapport, meldt Binnenlands Bestuur. 

De kwaliteit van de jeugdhulp is gedaald sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, zo stelt het rapport. Professionals melden nog te weinig gevallen van kindermishandeling binnen instellingen en pleeggezinnen. Daarnaast is het aantal kinderen dat wordt geplaatst in instellingen te hoog en hebben steeds meer kinderen te maken met armoede.

Het VN-kinderrechtencomité adviseert de overheid onder andere om meer te investeren in het werven van pleeggezinnen. 

© Nationale Zorggids