Normal_geld_munten

Gemeenten weten nog steeds niet precies hoeveel geld ze dit jaar hebben uitgegeven aan jeugdzorg, langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Dat komt omdat er veel onzekerheden in de uitgaven zitten, zegt wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad in het Financieel Dagblad.

Olthof denkt dat gemeenten nog anderhalf tot twee jaar nodig hebben om een goed beeld te krijgen van alle uitgaven. De facturenstroom begint nu namelijk pas een beetje op gang te komen en gemeenten zijn daar zelf de oorzaak van, vindt de wethouder. Het systeem voor de aanbieders is niet heel doorzichtelijk en omdat niet alle lokale overheden met hetzelfde systeem werken, ontstaat er verwarring.

Zorgaanbieders klagen over de administratieve lasten, maar Olthof ziet wel dat de situatie verbetert en verwacht dat de problemen over anderhalf tot twee jaar uit de wereld zijn.

© Nationale Zorggids