Normal_baby234525

Kinderen die op de intensive care belanden, hebben meer kans om dit te overleven. De kans op overleven is in de afgelopen dertig jaar gestegen van 50 procent naar 95 procent. Het NRC vroeg bij alle acht Nederlandse ic-afdelingen voor kinderen de cijfers op over de overlevingskans. Hoewel de meeste kinderen de ic nu overleven, stelt dit wel vragen over de kwaliteit van leven wanneer zij het ziekenhuis verlaten. Dit meldt Nu.nl.

Door alle medische en technische ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar, hebben kinderen op de intensive care veel betere kansen. Job van Woensel, afdelingshoofd van de kinder-ic van het Academisch Medisch Centrum (AMC) ziet echter een verschuiving in de overlevingskansen en kwaliteit van leven. “We zien meer kinderen die de ic overleven, maar ook meer kinderen die met een rugzakje verder moeten.” Ook worden agressieve behandelingen toegepast om de kinderen te laten overleven. “Kwaliteit van leven is daardoor een belangrijk thema geworden in ons werk. Voorheen was het veel technischer.”

Sommige kinderen komen regelmatig terug op de intensive care. Artsen staan dan soms ook voor moeilijke beslissingen rondom de behandeling van kinderen. Door medische ontwikkelingen overleven zij een ziekte wel, maar dit kan wel inhouden dat de kwaliteit van leven enorm achteruit gaat. “Er is een groep kinderen die we veel vaker terugzien op onze afdeling. Soms zo vaak, dat we soms moeten denken: hoeveel is het leven op deze manier nog waard?”, aldus Dick Tibboel, afdelingshoofd van de kinder-ic in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Ieder jaar worden zo'n 5000 kinderen opgenomen op de ic, waarvan ongeveer 250 komen te overlijden. Uiteindelijk houden zo'n 1000 kinderen lichamelijk of psychisch letsel over. Naast het lichamelijk letsel heeft het verblijf op een kinder-ic vaak een negatief effect op de ontwikkeling van het kind.

© Nationale Zorggids