Normal_drinken_bier_alcohol

In 2015 werden 6.100 mensen op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld voor een alcoholvergiftiging. Dit is een stijging van 15 procent ten opzichte van de stabiele jaren daarvoor. In meer dan de helft van de gevallen ging het om jongeren en jongvolwassenen onder 25 jaar. Dat meldt Veiligheid NL. 

Met de stijging van 5.300 in 2014 naar 6.100 behandelingen in 2015 is het hoogste aantal alcoholvergiftigingen op de SEH-afdeling bereikt sinds dit wordt geregistreerd. De stijging is ongeveer even groot in de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen en vrouwen.

Een kwart van de SEH-bezoekers met een alcoholvergiftiging was jonger dan 18 jaar. Het aantal alcoholvergiftigingen op de SEH-afdeling in deze leeftijdsgroep is sinds 2006 verdubbeld van 800 naar 1.600. Het risico om met een alcoholvergiftiging op de SEH te komen is het grootst in de leeftijdsgroep van 18-24, gevolgd door de leeftijdsgroep 10-17 jaar.

Vaker nog dan alcoholvergiftigingen leidt overmatig alcoholgebruik tot letsel door ongevallen of geweld. In 2015 werden naar schatting 15.200 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol betrokken was, ten opzichte van 9.700 tien jaar geleden. De stijging vanaf 2006 wordt in alle leeftijdscategorieën gezien, behalve in de groep tot 17 jaar waar het aantal redelijk stabiel blijft.

Door: Redactie Nationale Zorggids