Normal_geweld-vuist-slaan-mishandeling-kind

Het plan voor meldplicht van kindermishandeling is door de Artsencoalitie van tafel geschoven. In plaats daarvan komen er betere handvatten voor alle artsenberoepsgroepen die worden vastgelegd in een alternatief voorstel. De bestaande KNMG-meldcode blijft wel van kracht. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde (KNMG). 

Er is al langer sprake van een nieuwe meldplicht voor artsen. De Artsencoalitie tegen kindermishandeling heeft veel werk verzet om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Zo zijn er gesprekken gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, betrokken woordvoerders van de Tweede Kamer en ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid. De Artsencoalitie vindt echter dat een verplichte meldplicht geen echte oplossingen is.

In het alternatieve voorstel zijn concrete maatregelen opgesteld om de huidige meldcode in stand te houden. Er zou een checklist moeten komen om kindermishandeling vroeg te herkennen. Ook zouden artsen eerder Veilig Thuis moeten inschakelen bij zeer ernstige hoogrisicosituaties. Volgens de Artsencoalitie zou er bovendien meer aandacht moeten zijn voor het kind. Zo zou er altijd met het kind gesproken moeten worden. Dit moet worden opgenomen in de werkwijze van Veilig Thuis.

Staatssecretaris Van Rijn is tevreden met de voorgestelde maatregelen van de Artsencoalitie. Hij komt binnenkort met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waardoor er een afwegingskader voor zorgprofessionals moet komen. Deze zou per 2018 in werking gaan treden. “Laat professionals inschatten wanneer er gemeld zal moeten worden. Het gaat niet om een meldplicht, maar om een plicht om een code op te stellen voor de sector”, aldus Van Rijn.

De KNMG is blij met de vorderingen. “We zijn erg tevreden met de reacties van de diverse Kamerfracties en de staatssecretaris. Het belang van het kind stond centraal.” Er werd constructief gediscussieerd over wat effectief en haalbaar is in de aanpak tegen kindermishandeling. “We kunnen trots zijn op dit resultaat”, zegt KNMG-voorzitter René Héman.

Door: Redactie Nationale Zorggids