Normal_koptelefoon__muziek__luisteren__jongeren_gehoor__oren__horen

Steeds meer jongeren kampen met gehoorschade, door the harde muziek op festivals of via oordopjes. Daarom is de gemeente Groningen samen met de GGD aan de slag gegaan om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Groningen wilde vooral achterhalen wat de gemeente zelf nog meer kan doen. Dat melden Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Loket Gezond Leven. 

Voor het opstellen van het plan van aanpak ging de GGD in gesprek met jongerenorganisaties, scholen, horeca, festivalorganisatoren, en jongeren zelf (project Oorverdovend). Door die gesprekken zijn de gesprekspartners zich meer bewust van de risico’s van hard geluid.

Iedere vier jaar doet GGD Groningen onderzoek naar gehoorschade onder kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Uit het laatste onderzoek blijkt dat 4,6 procent van de jongeren in de stad Groningen last heeft van een piep in het oor. Sommige van hen horen die piep constant.

Er zijn een aantal dingen die de gemeente kan doen om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. “Een gemeente kan volumegrenzen opnemen in het evenementenbeleid, zoals de gemeente Groningen heeft gedaan. Daarnaast is het belangrijk om de bewustwording te vergroten”, legt beleidsmedewerker Greta Leever van GGD Groningen uit. Bewustwording bereik je bijvoorbeeld door via de media aandacht te besteden aan het probleem, middels voorlichting en door lesmateriaal beschikbaar te stellen.

Door: Redactie Nationale Zorggids