Normal_pesten23423

Vandaag, 19 april 2017, is de Landelijke Dag tegen Pesten. Op deze dag wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel de slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Dit meldt stoppestennu.nl en Rijksoverheid.

Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust pesten te stoppen maar 1 keer per jaar wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel de slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Voor iedereen heeft pesten gevolgen.
 
Zoals wetenschappelijke onderzoeken laten zien wordt ons pestgedrag alleen maar erger naar mate we ouder worden. Toch worden Nederlandse leerlingen beduidend minder gepest dan leerlingen in andere landen, blijkt uit  driejaarlijks onderzoek door de OESO (PISA-2015). Slechts 3,3 procent van de leerlingen geeft aan gepest te worden, tegenover bijvoorbeeld 17,5 procent in Nieuw Zeeland en 18,3 procent in Singapore. In Zuid-Korea worden de leerlingen naar eigen zeggen het minst gepest (2,2 procent). Ook bij de mate waarin kinderen in Nederland gepest worden speelt hun achtergrond geen rol, aldus het onderzoek. Dat is in andere landen wel zo. In andere landen die zijn onderzocht, wordt op scholen met veel leerlingen met een lage sociaal economische status veel vaker gepest.
 
Toch betekent dit niet dat we achterover kunnen leunen. Want ieder kind dat en iedere volwassene die gepest wordt, is er één te veel.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids