Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Dat meldt Defence for Children. 

Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.

Martine Goeman, jurist bij Defence for Children "Dit is een baanbrekende uitspraak en een overwinning voor de kinderrechten. Het Nederlandse gezinsmigratiebeleid kan niet hetzelfde blijven. We kwamen nu absurde zaken tegen op onze Kinderrechtenhelpdesk. Wanneer een vader niet voor een kind wilde zorgen, moest de buitenlandse moeder toch maar proberen om haar eenhoofdig gezag over te dragen aan de vader”

Hij vervolgt: “Het Hof van Justitie zet hier nu een streep door en stelt het belang van het kind voorop. De overheid moet onder andere kijken naar de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het kind en het risico voor het evenwicht van het kind wanneer deze van de ouder wordt gescheiden. Dit doet Nederland tot op heden niet en de uitspraak heeft daarom grote consequenties voor het Nederlandse beleid. Vanuit de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children hebben we de advocaten in deze zaak ondersteund. We zijn trots op de uitkomst en vooral blij voor de kinderen die nu niet meer gescheiden mogen worden van hun ouders."

De Venezolaanse Chavez-Vilchez kwam op een toeristenvisum naar Nederland om hier samen te wonen met een Nederlander. Zij kregen samen een kindje dat op grond van de nationaliteit van de vader de Nederlandse nationaliteit kreeg. Het stel is uit elkaar gegaan en de man is niet meer in beeld als ouder. Deze zaak gaat over Nederlandse kinderen, waarvan de ouder die de zorg voor deze kinderen draagt geen verblijfsrecht heeft. 

Door: Redactie Nationale Zorggids