Normal_huiselijk_geweld-_mishandeling

Het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De inspectie roept alle veldpartijen op een stevige inhaalslag te maken in het professioneler en effectiever omgaan met deze problematiek. Dat meldt IGZ.

Het onderzoek geeft een beeld van het gebruik van de meldcode bij huisartsen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), gehandicaptenzorg, mondzorg en ouderenzorg. De verschillen tussen de sectoren in het gebruik van de meldcode zijn groot. Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende, net als scholing over deze problematiek. 

Verder stelde de inspectie vast dat de invoering en het gebruik van de kindcheck vooral bij de vrijgevestigde GGZ-professionals beter moet. De inspectie neemt de komende jaren de meldcode mee in haar toezicht en kijkt per sector op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden.

De samenwerkende inspecties binnen het toezicht sociaal domein besteden de komende jaren extra aandacht aan de samenwerking tussen ketenpartners op dit onderwerp. Bij het toezicht op de ggz wordt het komende jaar extra op het goed gebruik van de kindcheck gelet.

Het aangescherpte Besluit verplichte meldcode zal ook een belangrijke impuls zijn voor meer aandacht voor het gebruik van de meldcode bij de beroepsgroepen.

Door: Redactie Nationale Zorggids