Normal_inspectie_jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geven zorgboerderij ’t Polböske per 18 juli 2017 bevel tot het direct uitplaatsen van cliënten. Er zijn ernstige tekortkomingen geconstateerd. Dat melden de inspecties. 

Recentelijk deden de inspecties onderzoek bij Zorgboerderij ’t Polböske te Enschede. Vanwege de aard en de ernst van de geconstateerde tekortkomingen en het gevaar dat dit oplevert voor de veiligheid van de cliënten, achten de inspecties het noodzakelijk om over te gaan tot een bevel tot directe uitplaatsing van cliënten.

‘t Polböske biedt 24-uurs hulp met verblijf aan jongeren tussen de 14 en 21 jaar met complexe problematiek (zoals adhd en autisme). Aanleiding voor het onderzoek was een signaal over de slechte kwaliteit van zorg aan de cliënten dat de inspecties in juni hebben ontvangen.

Door: Redactie Nationale Zorggids