Normal_vader_kind_baby_peuter_gezin_familie

Of er een relatie is tussen de rol van de vader op de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van zijn kind, wordt onderzocht door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof.dr. Renske Keizer heeft een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro ontvangen voor haar project. Keizer is universitair hoofddocent bij de Erasmus School for Social and Behavioral Sciences en bijzonder hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het project combineert inzichten uit de sociologie, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Keizer onderzoekt of, en zo ja hoe, vaders de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van hun kinderen beïnvloeden. Meer specifiek wordt de vraag gesteld in hoeverre het opvoedingsgedrag van vaders sociale klasse-verschillen in de ontwikkeling van kinderen verkleint, in stand houdt of juist vergroot.

De jury van de ERC over het project: “Het voorstel is zeer innovatief. Het onderzoekt bovendien niet alleen een onderwerp dat vanuit een fundamenteel wetenschappelijk perspectief heel belangrijk is, maar dat ook voor beleidsmakers zeer relevant kan zijn. Door de disciplinaire grenzen van de sociologie en de psychologie te overstijgen, grenzen die de wetenschap hebben geteisterd, is Renske Keizer’s voorstel in staat om tot nieuwe ontdekkingen te komen”.

Door: Redactie Nationale Zorggids