Normal_kind_jongen_ogen_jong_2343

Gemeenten in Limburg ontvangen ook dit jaar minder geld vanuit het Rijk dan dat zij daadwerkelijk nodig hebben om de jeugdzorg mee te betalen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg, maar de meeste gemeenten krijgen niet genoeg budget om dat op een goede manier te doen. Voor de hele provincie wordt gesproken over een tekort van bijna 29 miljoen euro over het afgelopen jaar. Dit meldt De Limburger. 

De krant deed onderzoek bij alle 33 gemeenten in de provincie en vroeg naar het gekregen budget, de uitgaven aan jeugdzorg en of er sprake is van overschotten of tekorten. Voor dit jaar weten 22 gemeenten nu al dat ze te weinig geld hebben ontvangen om het tot het einde van het jaar te redden. Gemeente Venlo spreekt van het grootste tekort, namelijk 11 miljoen euro. In andere gemeenten gaat het om kleinere bedragen, zoals een tekort van 6 miljoen euro in Heerlen en 2,7 miljoen euro in Roermond.

Gemeenten ontvangen sinds de decentralisatie in 2015 een budget voor de uitvoering van zowel de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten mogen dit geld gebruiken over de drie sociale domeinen, waardoor ze in sommige gevallen nog wat gaten kunnen dichten. Ook was er in een aantal gemeenten een reserve opgebouwd, maar die zijn inmiddels bijna op door het structurele tekort op de budgetten voor de sociale domeinen.

Ook werd gevraagd naar de gevolgen van de tekorten op de daadwerkelijke zorgverlening. De gemeenten in Limburg stellen dat er geen sprake is van extra wachttijden of het onthouden van zorg. In 2015 maakten 23.955 jongeren gebruik van jeugdhulp, in 2016 waren dit er 24.850.

Door: Redactie Nationale Zorggids